ஆரோக்கியம்

yt_middle
  • பால், காபியில் மாத்திரை போடலாமா?

     Sat, May 30, 2020 No Comments Read More...
    சிலர் காபி, டீ, பால், குளிர்ந்த நீர் என்று எது கிடைத்தாலும் அதில் மாத்திரை போட்டு கொள்வார்கள். ஆனால் இவை எல்லாமே தவறான முறையே. சாதாரண காய்ச்சல் முத...
Subscribe to our Youtube Channel

mobile_App_right
fb_right
Twitter_Right
Telegram_Side
Insta_right