கொங்கு நாட்டில் சிறுதெய்வ வழிபாடு

 Sunday, March 17, 2019  01:30 PM

இன்றைய காலகட்டத்தில் நிறுவனமயமாக்கப்பட்ட பெருதெய்வ வழிபாடுகள் பல இருந்த போதும், இன்றும் நம் மக்களை பண்பாட்டின் மீதும் கலாச்சாரத்தின் மீதும் ஒரு பிடிப்புடனும் ஈர்ப்புடனும் இயங்க வைப்பது சிறுதெய்வ வழிபாடுதான். ஏனெனில் மனிதன் நாகரீகம் பெறும் முன்பாக இருந்தே தொன்றுதொட்டு வருவது இந்த வழிபாட்டு முறைதான்.

இந்த சிறுதெய்வ வழிபாட்டை குலதெய்வம் , ஊர்த்தெய்வம் , கிராம தெய்வம் , காவல் தெய்வம் , பிடிமண் தெய்வம் முதலிய பல வழிமுறைகள் கொண்டு வணங்கி வருகின்றனர் . ஒவ்வொரு ஊர்களிலும் பல தெய்வங்கள் இருப்பினும் அவற்றில் ஒரு சில தெய்வங்கள் மட்டும் அவ்வூரின் பொது தெய்வமாக கருதப்படும் .

இவ்வகையில் கொங்குப் பகுதியில் பெருவாரியான ஊர்களில் இன்றளவிலும் மக்களால் வணங்கப்படும் ஒரு தெய்வம்தான் 'பொட்டுசாமி'. இந்த பொட்டுசாமி நமது தொன்ம வழிபாடான நடுகல் வழிபாட்டின் நீட்சியாக கருதலாம்.கொங்குப்பகுதிகளில் பொட்டு சாமியை ஊர் மந்தையிலும், குலதெய்வக் கோவில்களிலும்,பிள்ளையார் மாரியம்மன் கோவில்களுக்கு நடுவிலும், நடுகற்களின் அருகிலும் காணலாம்.

பொட்டுசாமியை 1,3,5,7,9 என வரிசையாக கூர்மையான கற்களை நட்டு வழிபடுவர் . சில இடங்களில் அதற்கு வெள்ளையடித்தும் , சிவப்பு கருப்பு இட்டும் வழிபடுகின்றனர் . பெரும்பாலும் தனிமேடை அமைத்து அதன்மீது வைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஊர்புரங்களில் தை மாதத்தில் பொங்கல் விழாவிற்கு அடுத்த நாளில் பட்டிப் பொங்கல் என்னும் மாட்டுப்பொங்கல் வைப்பார்கள். அன்று பட்டிக்குள் அல்லது பசு மாட்டு தொழுவத்தில் பசு மாட்டு சாணத்தால் ஒரு சிறு குளம் அமைத்து , அதன் கரையில் 1,3,5,7,9 கூர்மையான கற்களை நிறுத்தி , அவற்றிற்கு பூஜை செய்து வழிபடுவர் . பொங்கல் என்பது அறுவடை வழிபாடாக , சூரிய வழிபாடாக இருந்தாலும் , வழிபாட்டில் நடுகல்லே சிறப்பிடம் பெறுகிறது . எனவே அனைத்து தெய்வ வழிபாட்டு முறைகளும் நடுகல் வழிபாட்டிலிருந்தே வந்தன என்பதற்கு இது ஒரு சிறந்த சான்று ஆகும் .

-- – திருமதி.சக்தி பிரகாசு


Please login/signup then give your valuable answers


Click here to Login / Signup
Subscribe to our Youtube Channel


Twitter_Right
mobile_App_right
Telegram_Side
fb_right
Insta_right