கோவையின் சிறப்புக்கு சிறப்பு சேர்க்கும் நூற்றாண்டு பழமையான அத்தார் ஜமாத் பள்ளி வாசல்

 Saturday, March 21, 2020  04:30 PM

நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நெல்லையிலிருந்து அத்தார்விற்கும் வியாபாரிகள் சிலர் வந்து கோவை மைய பகுதியில் தங்கினர். அவர்கள் வீடுகளும் வியாபாரத்திற்கு கடைகளும் அமைத்து அதன் மூலம் அமையப்பெற்ற குடும்பமே அத்தார் குடும்பம் என அழைக்கப்பட்டது.

இந்த பள்ளி வாசல் முதன் முதலில் ஓலை மூலமே அமைத்தனர். அதன்பின் கி.பி.1900ல் இது பெரிய பள்ளி வாசலாக கட்ட தொடங்கப்பட்டது.

yt_middle

தற்போது தமிழ்நாட்டில் பெரிய பள்ளி வாசலாக 1904ல் உருவானது முதலில் 100 பேர் மட்டுமே தொழ முடியும். தற்போது மூன்றாயிரம் பேர் தொழக்கூடிய விதத்தில் அமைந்துள்ளது.

இதன் பராமரிப்பில் 100 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கடைவீதியில் ஜெமிசாதர்கா என்றும் திருச்சி ரோட்டில் ஜங்கர் பீர்தர்கா என்றும் உள்ளது. இதன் நிர்வாகத்தில் ஆண்,பெண் உயர்நிலை பள்ளிக்கூடமும் நடைபெற்று வருகிறது.


Please login/signup then give your valuable answers


Click here to Login / Signup
Subscribe to our Youtube Channel


Twitter_Right
fb_right
mobile_App_right
Insta_right
Telegram_Side